Над 300 язовира в страната са с неопределена собственост » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Над 300 язовира в страната са с неопределена собственост

Собствеността на над 300 язовира в страната е неопределена. Това съобщи Асен Личев, директор дирекция „Управление на водите” в екоминистерството. 

Общо по негови данни язовирите в страната са 2735, от тях 212 са държавна собственост, 2183 – общинска, 26 са частни, а 314 – неопределена собственост.

Личев припомня, че хидротехническите съоръжения с основно предназначение електропроизводство се стопанисват от „Язовири и каскади“ (НЕК), за съоръженията за напояване отговаря дружеството „Напоителни системи“, а за питейно-битовите язовири – ВиК операторите.

„Експлоатационните дружества стриктно спазват програмите за технически контрол, както и поддържането на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние. В резултат от извършени проверки се налага изводът, че съществуват технически неизправни язовири общинска собственост и неправилно поддържани хидротехнически съоръжения“, коментира Личев. 

Той припомня, че след проверки през 2013 и пролетта на 2014 г. стана ясно, че близо 70 явозира в страната са в предаварийно състояние.

Експертът отчете, че при част от язовирите в предаварийно състояние техническите проблеми са отстранени или частично отстранени, има и един случай на отнета концесия.

В доклад, изготвен от комисията, която е проверила язовирите, се предлага от бюджета спешно да бъде осигурено подпомагащо финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване към МС за 70-те язовира.

 

За автора

Сродни публикации