Над 3 млн. лв. получиха овощарите » Съвети в земеделието

август 04, 2021

Над 3 млн. лв. получиха овощарите

Акценти

  • За тази година по схемата са одобрени общо 5 500 000 лева

Средствата са разпределени между 2 959 земеделски стопани.

3 031 795 лв. получиха земеделските стопани. Средствата им бяха разпределени по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“. Тя се прилага тази година и плащания получиха 2 959 производители. Те отглеждат трайни овощни култури, ягоди и малини.

Изплатените финансови средства са в размер до 270 лв./ха с ДДС. Субсидията покрива направените разходи за зимните пръскания. Те се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки.

Средствата се изплащат при определени условия. Необходимо е използваните препарати  да са закупени от лицензиран представител или фирма. Освен това  е необходимо те да са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита.

С решение на УС на ДФЗ е увеличен бюджета по схемата. За тази година са одобрени общо 5 500 000 лева. Предвидено е неусвоеният ресурс да бъде разпределен през есента. Чрез схемата следва да се ограничат максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения.

 

Сродни публикации