Над 284 млн. евро са възстановени на България по ПРСР » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Над 284 млн. евро са възстановени на България по ПРСР

Европейската комисия е възстановила на България малко над 284 млн. евро от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, който финансира Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Това са всички средства, платени по ПРСР през последното тримесечие на 2013 г., с изключение на 2,9 млн. евро. За тях ДФ „Земеделие” не е предявил претенции пред Европейската комисия (ЕК), тъй като са установени нарушения при провеждането на обществените поръчки от общините, съобщиха от Фонда.

Нарушенията са констатирани при проекти по мерките 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322  „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР.

Предстои ЕК да възстанови още 24,5 млн. евро, платени в периода януари-март 2014 г. по  ПРСР. По план това трябва да се случи до края на юни тази година.

ЕК е възстановила на България и всички средства, платени от ДФ „Земеделие” от 16 октомври до сега по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Той финансира директните плащания и селскостопанските пазарни механизми. Общата възстановена сума е малко над 578 млн. евро.

През април стана ясно, че заради обществени поръчки, при които са установени нарушения, Европейската комисия има забележки към разплащането на 396,1 млн. евро по Програмата. Търговете са били организирани както от общини с проекти по програмата, така и от фирми.

 

За автора

Сродни публикации