Над 23,651 млн. лв помощи по de minimis получиха животновъди » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Над 23,651 млн. лв помощи по de minimis получиха животновъди

Акценти

  • 14 000 са земеделските стопани, получили средства по de minimis

Утвърденият бюджет по схемата е в размер на 26,300 млн.лв.

Повече от 23,651 млн.лв. държавна помощ de minimis изплати  ДФ „Земеделие“ на всички допустими стопани. Средствата се предоставят съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013.

Помощ по de minimis в края на юли получиха 13 743 земеделските стопани. Между тях бяха разпределени 23 млн. лв. Бяха извършени и допълнителни административни проверки, след които финансова подкрепа получиха още 200 животновъди. С тях броят на земеделските стопани получили средства по de minimis се увеличи на 14 000. Финансирането е предоставено на животновъди, които отглеждат крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки.

Право на държавно подпомагане имат регистрираните стопани, които са подали заявления за директни плащания Кампания 2019 г. Те трябва да са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за животни за Кампания 2018 г.

 

Сродни публикации