Над 23 млн.лв помощ de minimis получиха животновъди » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Над 23 млн.лв помощ de minimis получиха животновъди

Акценти

  • Финансова помощ имат право да получат регистрирани стопани, подали заявления за директни плащания Кампания 2019 г.

Одобреният бюджет по държаваната помощ е в размер на 26,300 млн.лв.

23 085 245 лв. получиха животновъдите по държавна помощ de minimis. Тя се предоставя съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013. Средствата бяха разпределени между 13 743 земеделски  стопани, които отглеждат крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. През юни беше утвърден бюджет на държавната помощ в размер на 26,300 млн. лв.

Финансова помощ имат право да получат регистрирани стопани, подали заявления за директни плащания Кампания 2019 г. Те трябва да са били допустими за финансиране и да са получили субсидии за животни за Кампания 2018 г. необходимо е те да имат:

  • най-малко 5 броя крави, юници или биволи, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018;
  • от 10 до 300 броя овце-майки или кози-майки, допустими за подпомагане за Кампания 2018;
  • минимум 301 овце-майки или кози-майки, както и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.

Разпределянето на финансовата помощ е както следва:

  • до 40 лв. за крава и юница до 250-то животно;
  • до 40 лв. за бивол до 250-то животно;
  • до 20 лв. за крава и юница от 251-то до 500-то животно;
  • до 20 лв. за бивол до 250-то до 500-то животно;
  • до 15 лв. за овца-майка или коза-майка при минимум 10 животни;
  • до 7 лв. за овца-майка или коза-майка за стопанства с най-малко 301 животни. Стопаните трябва да имат и не повече от 15 декара постоянно затревени площи на животинска единица за Кампания 2018.

За около 200 заявления субсидиите на животновъдите ще бъдат изплатени на по-късен етап. Преди това ще бъдат извършени допълнителни административни проверки.

 

Сродни публикации