Над 2,22 млн. лева са преведени на земеделски стопани за хуманно отношение към животните » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Над 2,22 млн. лева са преведени на земеделски стопани за хуманно отношение към животните

Акценти

  • Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни

ДФЗ започна изплащане на средства на одобрените за подпомагане кандидати по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

Вече са преведени над 2,2 млн. лева на 210 земеделски стопани. Общо 380 фермери подадоха заявки за второ плащане по мярката. Финансовата помощ на останалите кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на всички проверки, които продължават и в момента.

Мярка 14 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане.

Заложените дейности трябва да гарантират:

  • – по-качествени и по-безопасни храни от животински произход;
  • – опазване на околната среда;
  • – повишаване безопасността на труда на фермерите.

Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ).

Годишният размер на плащането за говедовъди и биволовъди по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“ (съгласно НАРЕДБА № 4 от 08.08.2017 г.) е:

  • – за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане за телета на закрито – 27,46 евро за животно;
  • – за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане на крави и биволици на закрито – 42,71 евро за животно;
  •  –  за свободно отглеждане на говеда и биволи над 6 – месечна възраст на открито – 24,54 евро за животно.

Годишният размер на плащането за овцевъди и козевъди по подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“ е:

  •  – за осигуряване на свободна подова площ на закрито – 44,40 евро за животно;
  •  –  за свободно отглеждане на открито – 22,50 евро за животно.

Обработката на подадените заявления се извършва децентрализирано – на регионално ниво, в областните дирекции на фонда (Отдел РРА – РА), от където земеделските стопани – кандидати по мярката, могат да получат допълнителна информация.

 

За автора

Сродни публикации