Над 2 млрд. лв. са изплатени от ДФЗ през 2018 г. » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Над 2 млрд. лв. са изплатени от ДФЗ през 2018 г.

Акценти

  • 789 са подписаните договори по ПРСР 2014-2020 през изминалата година

Средствата са по ПРСР 2014-2020 и за директни плащания.

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 и директни плащания през 2018 г. са изплатени повече от 2 млрд. лв. Това сочат данните от годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие“ и Разплащателната агенция за 2018 г. Той беше одобрен от правителството.

789 са подписаните договори по ПРСР 2014-2020 през изминалата година. По тях са изплатени средства в размер на 582 882 036 лв.

 

В Кампания 2018 по схеми и мерки, администрирани по линия на директни плащания, са приети 110 944 заявления. За директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието са преведените 1 542 050 690 лв.

Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми са достигнали 78 855 781 лв. От тях 51 932 666 лв. са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, а 26 923 115 лв. са национални средства.

За същия период по Програмата за морско дело и рибарство (2014- 2020 г.) са преведени общо 13 998 134 лв. По 20 схеми за краткосрочно подпомагане през 2018 г. са изплатени 146 984 266 лв. Средствата по тях са били разпределени между 20 500 земеделски стопани.

 

Сродни публикации