За борба с вредителите по трайните насаждения земеделски стопани получиха повече от 2,3 млн. лв. » Съвети в земеделието

май 25, 2024

За борба с вредителите по трайните насаждения земеделски стопани получиха повече от 2,3 млн. лв.

Акценти

  • 2 484 са земеделски производители получили субсидии
  • Изплатени са 2 371 474 лева

По Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения 2 484 земеделски производители са получили субсидии за зимния период на 2018 година. Общо сумата, която е изплатена е 2 371 474 лева.

Изплатените парични средства са с цел да бъдат компенсирани разходите свързани със зимното третиране на трайни насаждения, ягоди и малини. А именно, за времето след края на студовете до набъбване на плодните пъпки. За хектар субсидиите достигат до 270 лв. с ДДС.

На финансова помощ имат право земеделски стопани изпълнили следните изисквания:

  • Закупили са препарати от лицензиран представител или фирма;
  • Използваните препарати са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита.

С решение на Управителния съвет на ДФЗ, тази година размерът на финансиране по схемата е увеличен и е общо 4 700 000 лева. Парите, който не бъдат използвани през пролетта ще бъдат разпределени за подпомагане през есента. Целта е да се намалят максимално щетите от вредители, за да се минимизират загубите на земеделските стопани.

 

Сродни публикации