Над 19 млн.лв. получиха стопани по схемите за директни плащания » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Над 19 млн.лв. получиха стопани по схемите за директни плащания

Акценти

  • Сумата е само първия транш разпределен между 4 855 животновъди

Финансовите средства са изплатени за Кампания 2018

19 055 079 лева бяха изплатени по схемите на директните плащания за Кампания 2018 г. Сумата е само първия транш разпределен между 4 855 животновъди. Те са заявили участие по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1). Със Заповед на № РД 09-952 от 26.10.2018 г. на министъра на земеделието и храните е определена ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно. Сумите за първия транш по тази схема са, както следва:

  • за говеда – по 90,72 лв.;
  • за биволи – по 158,76 лв.

За финансиране по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството земеделските стопани трябва да отговарят на определени условия. Те трябва да са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г. Към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания стопаните трябва да отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. Максималният бюджет е намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013-та.

 

Сродни публикации