Над 1,8 млрд. лева са разплатените средства към земеделските стопани за кампания 2014 » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Над 1,8 млрд. лева са разплатените средства към земеделските стопани за кампания 2014

„Малко над 14 млн. лева ще бъдат изплатени на земеделските стопани заявили преразпределителните плащания, които имаха застъпвания. Общият размер на изплатените до момента средства за директни плащания, национално подпомагане и площни мерки за кампания 2014 година е над 1,8 млрд. лева.“ Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на дискусия на тема: "Програма за развитие на селските райони" 2014-2020 г.
Министър Танева обясни, че целта на „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“ е тя да бъде реализирана по един справедлив начин за всички земеделски производители, за да бъдат мотивирани да създадат диверсифицирани земеделски стопанства. По думите й, Програмата ще бъде в подкрепа за развитието на едно конкурентоспособно на европейския пазар земеделие. „През август ще изпратим първата нотификация за промяна, чрез която ще настояваме Европейската комисия да одобри с европари да се субсидират проекти за хидромилиорации“, заяви Танева и поясни, че очакваме доклад от Световна банка, който ще даде предложение за реформа в хидромелиорациите. Вторият прием на мярка 4.1 ще бъде отворен след дебат, за да има справедливо подпомагане и ще бъде само за хидромелиорации.
„При засилен интерес приключи първият прием по мярка 4.1 за „Инвестиции в земеделските стопанства““, каза още министър Танева. Тя обясни, че бюджетът на мярката е 150 млн. евро., а подадените заявления за кандидатстване са за 4 пъти повече средства. Министърът на земеделието припомни, че приема по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, е започнал и ще приключи на 24 юли. Бюджетът по нея е 35 000 000 евро. "Предполагам, че интересът и тук ще бъде голям. Трябва да виждаме положителната новина, а тя е, че земеделските стопани виждат перспективата в земеделието у нас. Придобили са административния капацитет да кандидатстват и интересът към Програмата е огромен", обясни още министър Танева. „Надявам се, след като излезе официалният анализ и ранкирането на проектите от първия прием, ние да стигнем до консенсус за това, по какви правила ще продължим прилагането на Програмата за развитие на селските райони. Целта ни е да се подкрепят значително по-голям брой земеделски стопани в този програмен период", допълни още Десислава Танева.
Заместник министърът на земеделието и храните Васил Грудев обясни, че е предвидено подпомагане на над 4000 бенефициента по Тематичната подпрограма. „Първата нотификация, която ще изпратим към ЕК ще предложим изменение, което ще позволи на животновъдния бранш да се включи по-удачно в Тематичната подпрограма, а именно да намалим капацитета на стандартния производствен обем на 6000 от 8000 евро. Това ще позволи да бъдат подпомогнати повече стопанства и индикативният им брой от малко над 4000 броя да бъде увеличен“, каза зам.-министър Грудев.

 

За автора

Сродни публикации