Над 1,5 млн. лв са платени по мярка 14 » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Над 1,5 млн. лв са платени по мярка 14

Акценти

  • По подмярка 14.1 за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане за телета на закрито плащанията за животинска единица са 27,46 евро

Започна изплащането на средства по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

Повече от 1,5 млн. лева ( 1 520 710 лв.) бяха разпределени между 168 земеделски стопани. Те са кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. 611 фермери общо са подали документи за подпомагане по мярката. Престои поетапно изплащане на финансовата подкрепа към останалите кандидати. Това ще се случи след приключване на всички проверки, които продължават и към момента.

Целта на мярка 14 е да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности трябва да гарантират по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, опазване на околната среда, както и повишаване безопасността на труда на фермерите. Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ).

По подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“ (съгласно НАРЕДБА № 4 от 08.08.2017 г.) годишният размер на плащането за говедовъди и биволовъди е:

  • 27,46 евро за животинска единица – за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане за телета на закрито;
  • 42,71 евро за животинска единица – за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане на крави и биволици на закрито;
  • 24,54 евро за животинска единица – за свободно отглеждане на говеда и биволи над 6 – месечна възраст на открито.

По подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“ годишният размер на плащането за овцевъди и козевъди е:

  • 44,40 евро за животинска единица – за осигуряване на свободна подова площ на закрито;
  • 22,50 евро за животинска единица – за свободно отглеждане на открито;

Обработката на подадените заявления по мярка 14 се извършва децентрализирано – на регионално ниво.

 

Сродни публикации