Над 13 000 проверки направиха от БАБХ за месец ноември » Съвети в земеделието

юни 06, 2023

Над 13 000 проверки направиха от БАБХ за месец ноември

Акценти

  • Издадени са 540 предписания и са съставени 120 акта

За изминалия месец от БАБХ са направили 13111 проверки на обекти за производство, за търговия на едро и дребно и на заведения за обществено хранене на територията на страната. В резултат на проверките са издадени 540 предписания и са съставени 120 акта. 2 обекта са затворени.

Изтеглени и насочени за унищожаване 15 317 кг храни и 310 540 яйца.

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки са:

  • Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните.
  • Липса на проследимост на предлаганите храни.
  • Лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.
  • Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.
  • Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни и некоректно етикетирани, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка.
  • Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.
 

Сродни публикации