Над 13 тона храни ще бъдат унищожени » Съвети в земеделието

юни 02, 2023

Над 13 тона храни ще бъдат унищожени

Акценти

 • Сред най-често констатираните несъответствия при извършените проверки е предлагането на храни с изтекъл срок на годност

През месец юли експерти на Българската агенция по безопасност на храните са извършили 13 622 проверки в цялата страна.

Инспектори от отдели „Контрол по храните“ са посетили обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведения за обществено хранене. Съставени са 186 акта, а обобщените данни показват:

 • – Общ брой извършени проверки в цялата страна – 13 622 бр.
 • – Издадени предписания – 932 бр.
 • – Съставени актове за установяване на административни нарушения – 186 бр.
 • – Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 12 бр.
 • – Изтеглени и насочени за унищожаване 13 677 кг. и 86 л. храни от животински и неживотински произход

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на Република България са:

 • – Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка;
 • – Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните;
 • – Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност;
 • – Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите;

Изготвени становища и предложения:

 • – Към институции и ведомства – 51 бр.
 • – Към фирми и граждани – 23 бр.

Обработени сигнали и жалби

 • – Към институции и ведомства – 9 бр.
 • – Към фирми и граждани – 35 бр.
 

Сродни публикации