Над 114 000 земеделски стопани заявиха директни субсидии в Кампания 2017 » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Над 114 000 земеделски стопани заявиха директни субсидии в Кампания 2017

114 197 земеделски стопани са подали заявления за подпомагане в Кампания 2017, която приключи на 23 юни. Подадените заявления включват схемите за директни плащания, преходна национална помощ и мерките от ПРСР, които са включени в общото заявление за подпомагане.
Общо 69 750 са кандидатите по схемите за плащания на площ. Подадени са заявления за 3 852 372 хектара земя, което е с 2,22% (83 673 ха) повече спрямо 2016 г. Най-голям отново е интересът към схемата за единно подпомагане на площ (СЕПП), в която участие са заявили 63 337 земеделци, обработващи 3 808 851 хектара земя. За сравнение през миналата година общият брой на заявленията е бил 115 447, от които 61 666 са били по СЕПП за площ от 3 725 837 ха.
Нарастване има и в броя на кандидатите по схемата за протеинови култури. Тази година заявления са подали 17 383 стопани, които обработват 119 403 ха. За сравнение за Кампания 2016 кандидатите по схемата са били 15 600, а декларираните площи – 114 820 ха.
По схемите в сектор „Животновъдство“ най-много – с близо 700 повече в сравнение с миналата година, са заявленията за подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). За Кампания 2017 са подадени 8 213 заявления за подпомагане на 874 267 животни. Следва Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и юници (СМКЮ), която е заявена за подпомагане от 6 568 фермери с 138 938 животни. По Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави (СМК) са подадени 5 590 заявления за 166 184 животни. За Кампания 2017 в 5 382 заявления е поискано подпомагане за 227 621 животни по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1).
Запазва се интересът на стопаните към схемите за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол. За Кампания 2017 регистрираните заявления са общо 1 105 за близо 81 хиляди животни.
По някои от схемите за животни за Кампания 2017 има известно намаляване на подадените заявления. Причината е в наложеното ограничение с едно животно да може да се кандидатства само по една схема, без значение дали е национална или специфична.

 

Сродни публикации