Над 102 млн. лв. са платени по Схемата за преразпределително плащане » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Над 102 млн. лв. са платени по Схемата за преразпределително плащане

Акценти

  • Ставката по схемата е в размер на 137,55 лева на хектар

Получилите финансова подкрепа земеделски стопани са повече от 57 000.

По Схемата за преразпределително плащане (СПП) вече са изплатени 102 546 550 лева. Над 57 хил. земеделски стопани са получили финансова подкрепа. Изяснени са всички случаи на площи, декларирани от повече от един стопанин. Взети са под внимание и данните от актуализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“. Едва след това са направени и нужните изчисления за финансовите помощи.

Подпомагането по схемата е в размер на 137,55 лева на хектар. Със заповед № РД 09-333 от 03.04.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите е определена и ставката.

 

пари - евро

Все още продължават част от административните проверки във връзка с чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 по част от подадените заявления по СПП. След финализиране на обработката на заявленията ДФЗ – РА ще пристъпи към поетапната оторизация на тези, които отговарят на критериите за подпомагане.

По Схемата за преразпределително плащане се осигуряват по-високо подпомагане за първите 30 хектара, които отговарят на условията по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

 

Сродни публикации