Над 10 000 контейнерни фиданки осигури ЮЗДП за природозащитни инициативи » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Над 10 000 контейнерни фиданки осигури ЮЗДП за природозащитни инициативи

Акценти

  • На 2 ноември край с. Локорско, в района на „ДГС София”, предстои поредна доброволческа залесителна акция, като фиданките за нея също осигурява ЮЗДП

По-малко от 7 месеца след откриването на поточната линия за автоматизирано контейнерно производство на фиданки в разсадник Локорско, Югозападното държавно предприятие вече осигурява контейнерни фиданки за реализиране на редица природозащитни проекти и инициативи в България.

До момента над 10 000 контейнерни фиданки от:

  • – черен бор;
  • – космат дъб;
  • – източен чинар;
  • – черна елша;
  • – бряст

са предоставени за залесителни акции, организирани съвместно с наши партньори, медии и доброволци.

Последната партида от 4200 бр. са закупени от WWF България и ще бъдат залесени тази есен с цел възстановяване на крайречни горски екосистеми в страната.

0

През месец ноември е планирано провеждането на мащабни залесителни инициативи по проект LIFEFORHAB в Натура 2000 зони на територията на ЮЗДП, за които вече са произведени над 400 000 контейнерни фиданки от важни дървесни видове с местен генетичен произход.

 

За автора

Сродни публикации