Над 1 млрд. евро са инвестирани за подобряване условията на живот в селските райони в България » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Над 1 млрд. евро са инвестирани за подобряване условията на живот в селските райони в България

„По  Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. са инвестирани 1 млрд. 56 млн. евро за подобряване на условията на живот в селските райони на България.“ Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева, която присъства на официална церемония по  първа копка по проект „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата  Търнак, Габаре, Галиче, Попица, община Бяла Слатина, област Враца. Проектът се  изпълнява по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2007 –2013 г. и е на стойност 5 622 835, 46 лв.
Министър Танева припомни, че в стария програмен период общините можеха да кандидастват по три мерки. „До момента  има подписани 1306  проекта. За подобряване на ВИК инфраструктурата има 234 проекта за близо  около 800 млн. лева, като 89 проекта от тях са приключени и окончателно разплатени“, каза още министърът. Тя обясни, че удължаване на срока на ПРСР 2007-2013 г няма да има, и за да се реализира дотук успешната работа на кмета и неговия екип е важно проектът, който стартира в тази му част , да бъде изпълнен в срок до 15 септември и разплатен до края на годината. „Вярвам, съгласно работата, която досега е показал кметът на община Бяла Слатина и неговият екип, че тази бройка с приключените проекти ще се увеличи и с този проект, чието начало даваме днес, всички жители на тези села ще могат да живеят в по-добри услови”, допълни още Десислава Танева.
По време на посещението си в област Враца, министърът на земеделието и храните присъства и на откриването на Дневен център за възрастни хора в гр. Оряхово. Сградата е реновирана по проект по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 2007-2013 г. и е на стойност 4 731 206 лв.

 

За автора

Сродни публикации