Над 1 млрд. евро за бизнеса по ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Над 1 млрд. евро за бизнеса по ПРСР 2014-2020

„Повишаването на конкурентоспособността на българското земеделие е фокусът на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020  (ПРСР) и затова над 1 млрд. евро са предназначени за бизнеса“. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева след заседание на Министерски съвет, на което бе одобрен вторият вариант на Програмата. Тя посочи, че общият бюджет по ПРСР е над 2,9 млрд. евро, от които 2,3 млрд. евро са европейско финансиране. Средствата по Програмата са разпределени в 18 мерки.

Министърът на земеделието и храните очерта приоритетните сектори, които ще получат европейско финансиране. „След преработването на Програмата е постигнато увеличение на бюджетите на мерките за инвестиции в земеделските стопанства. Средствата за биологично земеделие са в размер на 152 млн. евро., като подкрепата в предходния период е била едва 32 млн. евро – увеличението е пет пъти“, обясни министърът. По думите й, приоритетна подкрепа ще получат и секторите „Плодове и зеленчуци” и „Животновъдство".  За първи път ще се приложи мярка за биологичното животновъдство. Финансиране ще получат и традиционни сортове растения, като например българската маслодайна роза и лавандулата.

„Бюджетът по мярка „млад фермер“ е увеличен над два пъти спрямо първия вариант на програмата, като за 2015 г. той е в размер на 35 млн. евро. За първи път ще се приложи и специална тематична подмярка за малките стопанства, като бюджетът по нея е по-голям, вече е 110 млн. евро", допълни Танева.

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев заяви, че общият финансов ресурс, който е предвиден за настоящия програмен период е с 10,4% по-малък от предходния. Той обаче уточни, че средствата за инвестиции за периода 2014-2020 са в размер на 776 млн. евро, в сравнение със 720 млн. евро за 2007-2013 г.. Заместник-министърът обяви, че приемът по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства ще започне в края на март и за мярката са заделени 150 млн. евро. „Мярка 6,1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, позната като „млад фермер“, ще бъде отворена в края на май. Според заместник-министър Грудев „сърцето“ на новата ПРСР са средствата, който ще бъдат отпуснати за инвестиции в земеделските стопанства. Васил Грудев коментира, че се очаква окончателното одобрение на ПРСР 2014 – 2020 г. от страна на Европейската комисия да бъде в средата на 2015 година.

 

За автора

Сродни публикации