Над три пъти ръст в износа на ечемик и рапица » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Над три пъти ръст в износа на ечемик и рапица

Акценти

  • При търговията със слънчоглед се наблюдава леко поевтиняване на седмична база - с 1,8%

Оперативните данни към 02.04.2020 г. сочат относително запазване на площите за реколтиране с пшеница и ръж на годишна база.

Увеличение има при площите с ечемик с 12,9%.

По-съществено намаление спрямо година по-рано се отчита при площите с маслодайна рапица – с 25,2%, а по-слабо – при тритикалето – с 6,5%.

На този ранен етап сеитбата на основните пролетни култури изостава в сравнение със същия период на миналата година. Към 2 април 2020 г. засетите площи с пролетен ечемик, царевица за зърно и маслодаен слънчоглед са с между 59,2% и 87,4% по-малко на годишна база. Засадените площи с картофи са с 58,3%.

Към 2 април 2020 г. са реколтирани 20 ха оранжерийни домати и 52 ха оранжерийни краставици. Произведената продукция възлиза съответно на 167 тона и 1 449 тона. Засадените площи със зеле са 30 ха.

Общият износ на пшеница през Пристанище Варна1 от началото на текущия пазарен сезон до 5 април 2020 г. е в размер на 1 206,1 хил. тона (в т. ч. 14,2 хил. тона реализирани през последната седмица). Това е с 3,7% по-малко на годишна база. Макар за поредна седмица да не са преминавали товари с ечемик и рапица, експортът на двете култури през порта бележи ръст от съответно над три пъти и със 7,3% спрямо миналогодишния.

През изминалата седмица се наблюдава известно развижване на експорта на царевица през Пристанище Варна, като са натоварени 4,2 хил. тона.

 

Общо изнесеното количество царевица през порта от началото на текущия пазарен сезон изостава с 12% на годишна база. Експортът на слънчоглед също е под миналогодишния – с 40,5%, като за поредна седмица не е реализиран такъв.

Към 1 април 2020 г. средните изкупни цени на основните зърнени култури (хлебна и фуражна пшеница, ечемик и царевица) в страната са без промяна спрямо предходната седмица. При търговията със слънчоглед се наблюдава леко поевтиняване на седмична база – с 1,8%.

е
Пшеницата продължава да се изкупува на малко по-ниски ценови нива спрямо година по-рано – с 4,3% за хлебната и с 2,7% за фуражната. Същевременно, слънчогледът е поскъпнал с 16,6%, а царевицата – с 3,6%.

В рамките на последната седмица се отчитат разнопосочни изменения на средните цени на едро на основните плодове и зеленчуци, предлагани на тържищата по това време на годината.

Картофите, ябълките и оранжерийните домати поевтиняват с между 7,3% и 12%. Вносните домати и червеният пипер поскъпват респективно с 3,1% и 12,3%.

В сравнение с аналогичния период на миналата година, цените на картофите и вносните домати бележат намаление, съответно с 0,9% и 19,4%, а тази на ябълките – увеличение с 26,9%.

 

За автора

Сродни публикации