Наблюдава се частично пожълтяване на пшеничните посеви в полските райони заради влагата » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Наблюдава се частично пожълтяване на пшеничните посеви в полските райони заради влагата

Акценти

  • Прогнозираното рязко понижение на температурите ще възпрепятства започналото, преждевременно, набъбване на пъпките при някои раноцъфтящи овошки

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от топло за сезона време.

До средата на първото десетдневие на февруари на много места в страната се прогнозират максимални температури от порядъка на 18-20°С и средноденонощни  – с 4-5°С над биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури.

При тези високи температури, необичайно за сезона, в голяма част от полските райони лимитиращ фактор за възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви ще бъде дефицита на влага в горните почвени слоеве – следствие от оскъдните януарски валежи, които с малки изключения са под 10 l/m². Вследствие недостига на влага на отделни места в полските райони се наблюдава частично пожълтяване на пшеничните посеви.

В края на следващия период се очаква съществена промяна в агрометеорологичните условия.

Прогнозираното рязко понижение на температурите ще възпрепятства започналото, преждевременно, набъбване на пъпките при някои раноцъфтящи овошки. Очакват се валежи от дъжд и сняг и подобрение на условията за зимуващите земеделски култури.

През периода условията ще бъдат подходящи за:

  • – извършване на резитби в лозовите и овощните масиви;
  • – за провеждане на почвообработки на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури.
 

За автора

Сродни публикации