Наближава крайният срок на животновъдите за разсрочване на кредитите » Съвети в земеделието

септември 27, 2023

Наближава крайният срок на животновъдите за разсрочване на кредитите

Акценти

  • С решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“ се разсрочват кредитите, отпуснати на животновъди, получили заеми през периода 2008 – 2012 г.

Крайният срок за прием на заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“ изтича на 10 януари 2020 г.

От възможността за отсрочване на главницата и лихвата по предоставените кредити могат да се възползват:

  • – птицевъди;
  • – свиневъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 до 2010 г.

Облекчението се отнася и за фермери, отглеждали едри и дребни преживни животни, на които са предоставени заеми за фураж от:

  • – 2008;
  • – 2009;
  • – 2010;
  • – 2012 г.

Задълженията си ще могат да разсрочат само стопани, които през стопанската 2018/2019 г. са отглеждали животни от същото направление, за което са получили кредити.

Това се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ. За животни, които не подлежат на идентификация – с писмо от официален ветеринарен лекар.

С решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“ се разсрочват кредитите, отпуснати на животновъди, получили заеми през периода 2008 – 2012 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 3 %. Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон към датата на сключване на анекса.

 

За автора

Сродни публикации