Наближава крайният срок за подаване на заявления за обезщетения за доброволно закланите прасета » Съвети в земеделието

ноември 30, 2022

Наближава крайният срок за подаване на заявления за обезщетения за доброволно закланите прасета

Акценти

  • Финансовата помощ се предоставя при спазването на определени условия

Приемът на заявления за обезщетения за умъртвените домашни прасета заради АЧС в Еленско ще приключи на 19 август.

На територията на община Елена няма констатирани случаи на заболяването. Нито едно от населените места в района не попада в 20-километровата зона на промишлени комплекси. Въпреки това и там са в сила мерките за ограничаване разпространението на болестта. Причината за това е, че цялата Великотърновска област е обявена за зона с висок епизоотичен риск за разпространение на вируса.

До 19 август собствениците на свине, които доброволни са ги заклали, предприели са мерки за дезинфекция и почистване имат право да получат подпомагане в размер на 300 лв. за стопанство. те трябва да подадат заявление по образец в съответното кметство или при кметския наместник.

Финансовата помощ се предоставя при спазването на следните условия:

1. Заявление по образец, с което стопанинът декларира, че:

– е извършил доброволно клане;

– е извършил почистване и дезинфекция с посочване на наименование и количество на закупения/ите дезинфектант/и, на закупени консумативи за извършване на дезинфекция (изброяват се);

– няма да населва обекта с прасета за период най-малко от 12 месеца, след последната дезинфекция и без регистрацията му.

2. Констативен протокол (по образец) за извършено клане и за извършено почистване и дезинфекция, издаден и подписан от кмета/кметския наместник с име/наименование и количество закупен дезинфектант и консумативи.

Помощта се изплаща при следните услови:

Изплащането на еднократната помощ се извършва от Областна дирекция по безопасност на храните в област Велико Търново. Това става след представяне на следните документи от кмет/кметски наместник:

1. Списък, изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място, представен в Областната епизоотична комисия и заверен от областния управител и от официалния лекар на стопаните, включени в обхвата на помощта по образец;

2. Заявления на стопаните, кандидатстващи за помощта, подадени до кмет/кметски наместник, с приложен към тях констативен протокол – 1 брой

Средствата следва да се използват за закупуване на дезинфектанти и консумативи за извършване на дезинфекция след извършено доброволно клане.

Горните мерки не са задължителни, но са силно препоръчителни, за да се избегне разпространението на африканската чума по свинете. Съгласно указанията към настоящия момент, след горепосочения срок, 19 август, подпомагане на собствениците на прасета няма да има.

 

Сродни публикации