Мярката за напояване тръгва с две седмици закъснение » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Мярката за напояване тръгва с две седмици закъснение

Акценти

  • Според индикативния график за 2019 г. мярката ще бъде с обща равностойност на 50 465 860 евро

Мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ по ПРСР ще се забави с 2-3 седмици и се очаква да бъде отворена в началото на януари.

Това обяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. „Имаме 100% увереност, че мярката ще стартира. Тя се подготвя от 8 години“, допълни Танева.

Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ бе анонсирана от аграрното министерство за 2019 г. Вероятно ще стартира през януари.

Мярката цели възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие с идентифицираните нужди. Според индикативния график за 2019 г. мярката ще бъде с обща равностойност на 50 465 860 евро. Допустимите инвестиции ще бъдат насочени към намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата, както и в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

„Според индикативния график за 2020 г. през следващата година ще бъдат отворени 11 нови мерки на стойност 52,5 млн. евро“, допълни още министър Десислава Танева.

 

За автора

Сродни публикации