Мулчиране на домати » Съвети в земеделието

септември 27, 2022

Мулчиране на домати

Акценти

  • За мулчиране на домати може да се използва и окосена трева

В зависимост от вида на мулча трябва да се внимава колко дебел пласт от него ще покрива почвата.

Всеки земеделски стопанин полага големи усилия и грижи за своите насаждения или животни. Често добивите са добро мерило за успешната работа. Различни методи и практики могат да подпомогнат увеличаването на реколтата от отглежданите плодове и зеленчуци.

Всички растения имат своите специфични особености и потребности от вода, светлина и подхранване с полезни вещества. За тяхното добро развитие е необходимо да се вземат предвид именно тези техни нужди.

При отглеждането на домати е подходящо да се използва мулч. Той ще предпазва почвата и растенията от засушаване през горещите летни дни и ги защити от някои вредители.

В зависимост от материала, с които ще се мулчира трябва да се внимава, за да не се покрие почвата с повече от необходимото. При употребата на слама или сено е препоръчително да се извърши мулчиране с пласт от тях, който е с дебелина около 15-20 см. В случай, че разпръснатите слама и сено са на по-тънък слой, то в по-горещите дни влагата от почвата лесно може да се изпари. Така може да се ускори засушаването на пръстта около растенията.

За мулчиране на домати може да се използва и окосена трева. В този случай е необходимо да се внимава, за да не попаднат семена или корени от тревата между сламата и сеното. При подходящи услови и нужната влага те биха могли да поникнат. Желателно е преди да се мулчира с трева тя да се разстели на слънце за няколко дни, за да може да изсъхне. Едва след това може да се разпредели равномерно около доматите.

Не е препоръчително да се мулчира с прясно окосена трева или билки на дебел слой. Добре би било той да е само около 2-3 см., като периодично може да се допълва с нови количества. Прясната трева може да се смеси и със сух материал преди самото й полагане.

 

Сродни публикации