МС намали средствата по бюджетна програма „Животновъдство“ » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

МС намали средствата по бюджетна програма „Животновъдство“

Акценти

  • Размерът на обезщетението за едно превантивно заклано животно заради АЧС е 70 лв.

Постановлението е влязло в сила от 12 декември 2018 г., а вчера беше обнародвано

Вчера в Държавен вестник беше обнародвано Постановление № 298 от 13 декември 2018 г. С него Министерският съвет променя размера на одобрените, по-рано тази година, допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите. Те трябва да послужат за изпълнението на мерките за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България.

Така разходите по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Животновъдство“ вече са 45 000 лв. Сумата е намалена от 119 600 лв.

Увеличени се одобрените разходи по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“. От 2 234 400 лв., те са променени на – 3 378 000лв.

По-рано тази година с Постановление № 205 от 19 септември 2018 г. беше одобрено изплащането на обезщетения за пропуснати ползи на собствениците на домашни свине, регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Обезщетенията са дължими за отглежданите, в 20-километровите зони около индустриалните свинеферми, животни. Определен е размерът на дължимата сума за едно превантивно заклано животно и тя е равна на 70 лв.

Значително са намалени разходите по „Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча“, бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“. От 2 046 000 лв., те са коригирани на 977 000 лв.

Постановлението е влязло в сила на 12 декември 2018 г.

 

Сродни публикации