Модул „Лов“ ще облекчава трансфера на данни относно АЧС » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Модул „Лов“ ще облекчава трансфера на данни относно АЧС

Акценти

  • Чрез мобилното приложение, ловците ще виждат дистанционно резултата от изследването на изпратените проби

Чрез новото мобилно приложение цялата информация за взетите проби и получените резултати ще бъде на разположение онлайн

Заболяването Африканска чума по свинете днес събра експерти от различни институции. Срещата се проведе в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Тя имаше за цел разясняване на актуалната обстановка в страната. Инициатори на събитието бяха дирекция Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите (ЗХОЖКФ) към Агенцията. Участие в срещата взеха представители на Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите и Националното ловно-рибарско сдружение „Съюза на ловците и риболовците в България“.

За първи път беше представен модул „Лов“ – приложение за смартфони. С негова помощ се събира информация за отстреляните диви свине и взетите от тях проби. За запознаване с приложението и функциите му от фирмата, разработила продукта, проведоха обучение.

Според прогнозите, така значително ще се улесни събирането и обработването на информацията за дивите прасета. Освен това се предоставя възможност на ловците да виждат дистанционно резултата от изследването на изпратените проби. По този начин цялата процедура по изпращане на пробите и получаване на резултатите ще се съкрати значително. Пълния обем разменяна информация ще се съхранява онлайн и ще бъде лесно достъпна.

Дискутирана беше и епизоотичната обстановка в страната и Европа. Очаква се през месец януари 2019 г. да бъде извършен одит от страна на Европейската комисия и Международната организация по прехрана и земеделие (ФАО). Това налага по-добра организация и съвместна работа между институциите и неправителствения сектор. Необходимо е да се предприемат и общи действия за овладяване разпространението на АЧС в страната.

 

Сродни публикации