Модул „Лов“ събра лаборанти и експерти от БАБХ » Съвети в земеделието

юни 14, 2021

Модул „Лов“ събра лаборанти и експерти от БАБХ

Акценти

  • Създаването на Модул „Лов” е във връзка с необходимостта от облекчаване работата на лабораториите

Системата трябва да облекчи работата по вземане, изпращане и изпитване на пробите от диви свине.

Работна среща с ръководителите на изпитвателни лаборатории към областните дирекции по безопасност на храните се проведе в Централно управление на БАБХ. Целта на мероприятието беше да се обсъди внедряването на електронната система за управление на вземането и анализирането на проби от диви свине за трихинелоза и Африканска чума по свинете. Тя се нарича Модул „Лов“.

Дискутирано беше въвеждането в експлоатация на Модул „Лов“ като софтуерно приложение в работата на всички лаборатории, които извършват тези изпитвания. Тяхната задача ще е да приемат пробите чрез баркод и да въвеждат резултатите отново в системата.

Създаването на Модул „Лов” е във връзка с необходимостта от облекчаване работата на лабораториите, а и не сама. Чрез системата се улесняват дейностите по вземане, изпращане и изпитване на проби от диви свине. Те са необходими за установяване на  заболяванията трихинелоза и Африканска чума по свинете. Приложението е разработено по съвместна инициатива на БАБХ и ловните организации.

 

Сродни публикации