Могат ли паяци да контролират разпространението на болестите по растенията » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Могат ли паяци да контролират разпространението на болестите по растенията

Акценти

  • Патогените са в състояние да се размножат и разпространят с помощта на насекоми вектори

Екип от учени проведе редица изследвания върху хранителното поведение на векторните насекоми

Много на брой са насекоми, които вредят на растенията. Сред тях особено опасни са листните въшки и цикадите. Щетите, които те могат да нанесат по посевите са големи, защото те не само изсмукват соковете на растенията. С лекота причиняват разпространение на патогени на различни болести от едно растение на друго чрез т.нар. вектори на съответните патогени.

Патогените са в състояние да се размножат и разпространят с помощта на насекоми вектори. Тогава патогените  успяват до голяма степен да се адаптират към биологията и поведението на техния вектор. Те са в състояние да манипулират поведението си. Така могат по-лесно да попаднат в тъканите на растенията, които са най-подходящи за тяхното размножаване. В Института по растителна защита на Унгарската академия на науките, вирусът на пшеницата, който причинява нетипичното й развитие и в резултат загуба на добив, се изучава в лабораторията на Ференц Саму. Там се изследват и слабостите в разпространението на вируса, чиито преносител е цикадата.

Екипът от учени е установил, че вирусът по пшеницата може да се размножава само в жлъчната тъкан на гостоприемниците(насекомите), кoито заразяват растенията гостоприемници (треви, включително зърнени култури). Векторните насекоми като цикадата предпочитат да се хранят предимно с листата на зърнените култури. Така вирусите са абсорбират заедно с хранителните вещества, които насекомите поемат от растенията.

След това вирусните частици се натрупват в слюнчените жлези на цикадата. Те се концентрират, за да се възпроизведат още повече при следващото хранене с поредното листо. Така инфекцията се появява предимно по късните посеви. Вирусът, заедно с популацията на векторните цикади, може да оцелее в периода между реколтирането през лятото и есенната сеитба.

Учените са открили, че паяците, които са често срещани по насажденията с царевица се хранят с цикади. Те не само могат да разпространят вируса, хранейки се с насекомите, но самото им присъствие може да промени хранителното поведение на цикадите. То може да стане такова, че да не благоприятства разпространението на вируса. Страхът от наличието на хищник, какъвто се явява паякът за цикадата, е важен екологичен ефект, който учените са доказали. Откритията на експертите са повдигнали нови въпроси и различни сценарии за развитие, които предстои да бъдат изследвани.

 

Сродни публикации