Много полегнали посеви с есенници има в Разградско » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Много полегнали посеви с есенници има в Разградско

Много полегнали посеви с есенници има в Разградско, вследствие на порои, бури, градушки и преовлажняване, има и болести, но точната картина ще стане ясна при жътвата. Това съобщи Мариела Йорданова, председател на Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието. По думите и, прибирането на полегналите посеви ще създаде грижа за стопаните. Тя се въздържа от прогноза за качеството на бъдещата реколта, като отбеляза, че ситуацията на полето е изключително различна в отделните региони, има площи в отлично и такива в много лошо състояние. Атмосферните условия са извели химията като най- важна в агрохимическата защита и въобще в технологията тази година, посочи Мариела Йорданова. Дъждовете благоприятстват развитието на болести и вторично заплевеляване, но оттук насетне няма какво да се направи, а дори и да е възможно то е икономически нецелесъобразно, обясни Мариела Йорданова.

 

За автора

Сродни публикации