Много от реките в Европа са замърсени с пестициди и антибиотици » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Много от реките в Европа са замърсени с пестициди и антибиотици

Акценти

  • В новото изследване са използвани техники за тестване, чрез които може да се открие само една подгрупа пестициди

Сериозна заплаха има не само за дивата природа, но и за човешкото здраве.

Употребата на пестициди и антибиотици оказва негативно влияние върху околната среда и водите. Това е доказано и с проучване, която ясно отразява състоянието на реките в Европа. Според учени това може да повиши устойчивостта на микробите към различни лекарства.

В 10 европейски държави, включително Вликобритания, са изследвани 29 водни пътища. В тях са открити над 100 пестицида и 21 вида лекарства. Една четвърт от идентифицираните химикали са забранени, а в половината от анализираните реки и потоци имат поне един пестицид в нива над допустимите.

Според изследователите са открити голям брой пестициди, лекарства и смеси от тях, чието въздействие е неизвестно. В резултат от замърсяването с пестициди е установено, че намаляват значително популациите на много насекоми и птиците.

Какви са резултатите от изследванията?

Пол Джонсън от изследователския екип на Грийнпийс в Университета в Ексетър смята, че биологично активните химикали са разпространение във водните пътища в цяла Европа. Това създава сериозна заплаха за екоситемите.

Изследването, публикувано в списанието Science of the Total Environment, разкрива, че са открива хербициди, фунгициди, инсектициди и антимикробни лекарства, използвани при отглеждането на добитъка. Рискът за хората с антимикробна резистентност към лекарствата е добре известен. Според Джонсън много гъбични инфекции вече са трудно податливи на лечение именно заради развитата резистентност.

И производителите на пестициди искат да помогнат

Един от най-големите производители на пестициди в света, Syngenta, ще се заеме със задачата да помогне на фермерите. Целта е те да успеят да се адаптират и приспособят към изискванията на потребителите, които все повече увеличават изискванията си за намаляване на въглеродните емисии, предотвратяване на ерозията на почвите и намаляването на биологичното разнообразие.

Не останаха по назад от инициативата и от Bayer. От компанията изявиха готовност да публикуват всичките си 107 проучвания, предадени на европейските регулатори относно безопасността на спорния хербицид глифозат.

Кои замърсители са сериозна заплаха, а тестовете дори не са ги засекли?

В новото изследване са използвани техники за тестване, чрез които може да се открие само една подгрупа пестициди. За съжаление двата най-често срещани – глифозат и хлороталонил – не са включени в проучването. Това означава, че резултатите отчитат минималните нива на замърсяване. Проучването е съсредоточено върху потоците, тъй като в тях се съдържа голяма част от водата в дива природа.

Според учените, замърсяването с откритите пестициди, които отдавна са забранени, не се дължи непременно на продължителна незаконна употреба. То може да е резултат от разтваряне на съдържащите се остатъци в почвите. Важно е да се отбележи, че проучването е проведено преди ЕС да забрани най-широко използваните инсектициди за всички приложения на открито.

В Швейцария друго проучване показа, че почвите в 93% от биологичните ферми са били замърсени с инсектициди.

През 2013 г. в Холандия в резултата от употребата на инсектициди са унищожени популациите на някои водни видове, сред които са водните кончета и охлювите. Замърсяването е било толкова тежко, че дори само на водата от канализацията е можела да се използва като пестицид.

 

Сродни публикации