До момента 1 386 млади фермери са подали заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. » Съвети в земеделието

март 01, 2024

До момента 1 386 млади фермери са подали заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г.

„До момента 1 386 млади фермери са подали заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.), на които ще бъде изплатена субсидия в размер на  67 768 470 лв.“, съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева. Тя подчерта, че целият потенциал на отрасъла е максимално мобилизиран за изпълнение на европейските изисквания, за което допринася активната роля на младия  фермер, който  има потенциал да приложи в практиката  силата на своите  знания.  „В силно конкурентната среда на пазара у нас и в Европа, мотивацията за работа и професионализмът на всеки един от Вас трябва да бъдат сред водещите принципи за дейност. Вие сте аграрните специалисти, които ще развивате селското стопанство в страната. Ще прилагате добри практики на полето и  във фермите,  ще внедрявате нови технологии и съвременни машини“, допълни още заместник-министърът пред младите фермери.
През програмния период 2007-2013 г. от Програмата за развитие на селските райони  са изплатени 115 млн.евро  на 5 700 млади фермери.

 

Сродни публикации