Младите фермери у нас искат да се развиват » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Младите фермери у нас искат да се развиват

Акценти

  • Младите фермери искат да помогнат за развитието на селските райони

Обменът на опит и знанията трупани в чужди университети могат да подпомогнат развитието на земеделието у нас

Вчера, на 6 март, се проведе среща между Асоциацията на младите фермери и министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Той обясни, че е важно да осъществят ползотворен диалог. Нужно е да се обсъдят темите, които засягат бъдещия програмен период на Общата селскостопанска политика. Министърът призова младите фермери да вземат участие в дебатите не само на тема ОСП, но и относно цялостната политика в сектор „Земеделие“.

Много от представителите от асоциацията изразиха готовност да се включат в дискусиите. Голяма част от тях споделиха, че са получили образованието си в западни университети, имат реален опит и биха искали да съдействат.

Пламена Куртева разказа, че след като е завършила образованието си в САЩ е успяла да натрупа опит в Унгария. Към момента тя прилага знанията си на практика, управлявайки семейната ферма в село Златовръх, Асеновградско.

Според Петко Симеонов, който е производител на мед, младите хора у нас имат желание да се развиват и да имат възможностите за това. Необходимо е бъдещата ОСП да предоставя нужните инструменти за целта.

Председател на асоциацията е Петър Петров от Габровско. Той се занимава с овцевъдство и говедовъдство. Разказава, че по негови наблюдения младите фермери искат да помогнат за развитието на селските райони.

На срещата младите земеделски стопани представиха на екипа от МЗХГ част от своята продукция.

 

Сродни публикации