Младите в ЕС не искат да се занимават със земеделие » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Младите в ЕС не искат да се занимават със земеделие

Акценти

  • Почти 47% са дамите, които развиват селскостопанска дейност в Литва

ЕП иска повече жени в земеделските стопанства, за да се съживят селските райони

Не само у нас, но и в ЕС броя на младите, заети в селското стопанство, намалява. По данни на Евростат едва 11% земеделските стопани в държавите-членки са на възраст под 40 години.

Проучвания на ЕП сочат, че проблемът с липсата на „млади фермери“ все още не е решен. Дори отпусканите европейски средства не успяват да привлекат младите, за да се подпомогне развитието на селското стопанство.

Предложението на ЕК за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. определи девет цели, една от които е обновяване на поколенията. Бюджетът на ОСП трябва да допринесе за реализирането им. Въпреки това несигурността съществува, защото държавите-членки все още обсъждат приоритетите на бюджета на ЕС за периода 2021-2027.

Любопитен е фактът, че по данни на Евростат, в ЕС средно около 30% от земеделските стопани са жени. В различните държави-членки тази цифра варира. Най-малко, а именно 5 % са в Холандия и почти 47% са дамите, които развиват селскостопанска дейност в Литва.

През февруари 2017 г. ЕП и Комитетът по въпросите на земеделието одобриха доклад, в който се призовава за засилване ролята на жените в земеделието в ЕС. Смята се, че жените имат ключова роля за подпомагане съживяването на селските райони и за избягване на по-нататъшна урбанизация.

Въпреки това, друго проучване сочи, че дискриминацията срещу жените заети в селскостопанския сектор все още е широко разпространена.

 

Сродни публикации