Брюксел ще проверява качеството на българското мляко » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Брюксел ще проверява качеството на българското мляко

Мисия на Европейската комисия пристига у нас, за да провери качеството на добиваното мляко в България, според критериите на общността. В края на тази година изтича преходният период за фермите, които не могат да изпълнят европейските хигиенни изисквания за млякото. Три пъти България поиска и получи от ЕК удължаване на срока – последния път до края на 2015 г.
Министърът на земеделието Десислава Танева заяви, че ново удължаване на срока страната ни няма да иска.
Броят на фермите, които са постигнали изискванията на ЕК, е над 3 600 от общо 37-38 хи. ферми, каза д-р Марин Маринов – главен експерт в Дирекция „Здравеопазване на животните“ в Агенцията по храните. Той обаче уточни, че две трети от кравите в България са в тези 3 600 ферми.
Фермите у нас са разделени в три групи, припомни д-р Маринов. Първата група са модерните ферми, които отговарят на всички изисквания. Втората група са стопанствата, които са постигнали част от изискванията и то по-специално в материалната база и остава да постигнат показателите в хигиената на мляко. Третата група и най-многобройна група не са постигнали нито едно от изискванията.
В първата група са над 3 600 ферми. Във втората са около 500-600, те са в процес на категоризация, за да влязат в списъка с отговарящи. Третата група са ферми с една, две, три крави. „Сега в този последен период на дерогация работим точно с тези ферми, тъй като изискването на Европейската комисия е да намалим фермите, които произвеждат неотговарящо на изискванията мляко, каза  д-р Маринов.
Експертът обясни и какви са перспективите пред малките ферми, ако не успеят до края на годината да покрият изискванията: „Първо, те могат да направят модернизация и да влязат в първа група. Ако не я направят, имат още две възможности – едната е да преминат в месно направление, т.е. да не произвеждат мляко, а да произвеждат телета. Третият вариант е да оставят продукцията за лична консумация“.

 

За автора

Сродни публикации