Мирише ли маларията » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Мирише ли маларията

Акценти

  • Когато човек е носител на малария мириса на тялото му се променя

Болестта е сред най-разпространените в третия свят, а често е и с фатален край за децата

Според информация изнесена от Световната здравна организация почти 50 % от населението в световен мащаб е заплашено от заболяването. В тази връзка идеята да се намери начин за ранното й установяване намира своето отражение в един интересен експеримент. Учени са направили нужните опити, за да разберат дали кучетата са способни да надушат маларията при хората. За целта са обучени три кучета, който могат да разпознаят/подушат симптомите.

По време на годишната среща на Американското дружество за тропическа медицина и хигиена бяха проведени демонстрации. По време на показното кучета е трябвало да подушат проби от дрехи на здрави деца на възраст между 5 и 14 години. Малчуганите са били от района в Гамбия, Западна Африка. Над 30 от тях са били носители на паразита. С направения експеримент е показано, че кучетата са способни успешно да открият болестта в 70 % от случаите. Животните почти без грешка са посочили здравите деца

Челси Скуайърс, учен от Лондон, обяснява, че когато човек е носител на инфекцията мириса на тялото му се променя. Именно тази миризма привлича комарите и те продължават да я разнасят. Макар и да са в ранен етап на своята работа, учените смятат, че този метод за откриване на болестта може да намери широко приложение. С кучета лесно могат да бъдат извършвани проверки за болестта по летищата и пристанищата.

Според Анмари Майер, директор на неправителствена организация, това е добър начин да се идентифицират хора, които са преносители на малария. Дори и да не изпитват дискомфорт, и да не се чувстват болни, те може да се окажат нейни разпространители. За държавите, обявени за свободни от малария е изключително важно да запазят територията си без епидемии.

Проучванията продължават. По данни на Световната здравна организация в световен мащаб през 2016 г. са били засечени 216 милиона случая на болестта. Това е ръст от 5 милиона случая спрямо отчетените предходната година. От тях 445 хиляди са завършили фатално.

 

Сродни публикации