Министър Танева: Ще настояваме изключването на дребните стопани от условност в новия период » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Министър Танева: Ще настояваме изключването на дребните стопани от условност в новия период

Акценти

  • България оценява подхода при предложените екосхеми за доброволно участие от страна на земеделските стопани

Поддържаме позицията си за запазване на политиката по отношение на изключването на дребните земеделски стопани от изискване за условност в новия програмен период.

Условността е важно да има необходимата гъвкавост. Нужни са опростени изисквания и възможност за адаптиране към местните потребности и специфики. Това каза министър Десислава Танева по време на заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство, проведено в Брюксел.

„Моделът за прилагане на агроекологичните схеми се доказа като ефективен инструмент за прилагане и изпълнение на политиката за опазване на околната среда и климата. Практиката трябва да продължи. Трябва и позволява на държавите членки гъвкавост при използване на определените за целта финансови средства“, посочи министър Танева.

Предложението от Австрийското и Румънско председателство за намаляване на разходите на организациите на производителите за екологични действия от 20 на 15 % е стъпка в правилната посока.

Размерът на разходите по оперативните програми на организациите на производителите за еколкогични мерки да бъде върнат към първоначалната си стойност от настоящият период, а именно 10%.

„България оценява подхода при предложените екосхеми за доброволно участие от страна на земеделските стопани. Това е положителен метод за осигуряване на стимул за ефективно опазване на околната среда и климата“, посочи земеделският министър.

Задължителността на екосхемите за държавите членки остава един от основните политически елементи. Трябва да се разглеждат в неделима цялост с ключовите елементи на реформата на ОСП. За страната ни това е обвързаната подкрепа и преходната национална помощ.

„Земеделският сектор е най-силно зависим от природните условия и фактори в сравнение с другите икономически дейности. Поради нарасналите предизвикателства се налага осигуряването на стабилен бюджет. Той трябва да осигури адекватно финансиране в рамките на ОСП“, подчерта министър Танева.

 

За автора

Сродни публикации