Министър Танева: Трябва да работим в посока как науката да отговори по-детайлно на нуждите на бизнеса » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Министър Танева: Трябва да работим в посока как науката да отговори по-детайлно на нуждите на бизнеса

Акценти

  • Министърът на земеделието оцени положително работата на учените с Министерството относно приеми по мерки от ПРСР, по които научната общност ще може бъде бенефициент

Трябва да работим в посока как науката да отговори по-детайлно на нуждите на бизнеса.

„По този начин ще можем да използваме максимално възможностите, които Европа ни предоставя, за да подобрим земеделието у нас“.
Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на работна среща на тема „Научната общност в подкрепа на иновациите“.
Тя припомни, че предстои по-гъвкав програмен период. През него ще се използват мерки и инструменти за подкрепа, отговарящи в най-голяма степен на нашите национални нужди.
„Без науката няма как МЗХГ да работи за нова ОСП и нова Програма за развитие на селските райони, без да се използват научният опит и достижения. Готови сме да разработим в отделни мерки предложенията на научната общност. Така ще бъдем в пряка помощ на земеделските производители“, категорична бе министър Танева.
Тя допълни, че голяма част от  стопаните у нас са малки и имат нужда от знания и умения как на практика да извършват земеделската си дейност и да реализират по-високи доходи. По думите й,  науката е тази, на която обществото има най-голямо доверие.
Министърът на земеделието оцени положително работата на учените с Министерството относно приеми по мерки от ПРСР, по които научната общност ще може бъде бенефициент. „Надявам се, че това е началото на добра съвместна комуникация и взаимната ни работа през новия програмен период ще се задълбочи“, каза още министърът.  Десислава Танева благодари за подкрепата и помощта на всички представители на науката по време на епизоотията през лятото.

В рамките на срещата бе представена подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020, по която в момента тече прием.

Тя предоставя възможност на научната общност за сътрудничество с фермери и производители на храни, с цел разработване и изпълнение на иновативни проекти в практиката.
По подмярката са предвидени гарантирани средства за проекти с потенциал за иновации в сектор „Животновъдство“, по-конкретно насочени към превенция и подобряване на здравословното състояние на животните. Предвидено е също финансиране на различни видове проучвания, анализи, изследвания, тестове и др.
В срещата участие взеха представители от:
  • – Селскостопанска академия;
  • – Аграрен университет гр. Пловдив;
  • – Тракийски Университет гр. Стара Загора;
  • – Технически Университет гр. Варна;
  • – Русенски университет;
  • – Лесотехнически университет, София;
  • – Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив;
  • – научни работници от земеделските институти в страната.
 

За автора

Сродни публикации