Министър Танева: Искаме увеличение на бюджета на мярката COVID-19 с повече от 1 % » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Министър Танева: Искаме увеличение на бюджета на мярката COVID-19 с повече от 1 %

Акценти

  • Министър Танева предложи допълнителни мерки за подкрепа директно на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“

България  иска увеличение на бюджета на хоризонталната мярка COVID-19 с повече от 1 %.

Това заяви министър Танева по време на видеоконферентна среща на министрите на земеделието на ЕК.

Чрез извънредната мярка страната ни може да подкрепи най-пострадалите в земеделския сектор след приключване на реколтната година и анализ.

„Поради тази причина нашето огромно очакване е бързото приключване на процедурата за промяна на регламента и възможността да програмираме мярка COVID-19“, изтъкна българският министър.

Към момента в България се прилагат мерки за стимулиране на преработвателните предприятия за изкупуване на вече реколтиращата се земеделска продукция. Страната ни е готова да предложи два обективни критерия за програмирането на мярка COVID-19.

Десислава Танева благодари на ЕК за успешното приключване и одобрение на шестата нотификация на ПРСР 2014-2020 г. По думите й, всяка страна-членка има едни и същи проблеми, но различни възможности за тяхното решаване. „Очакваме ефект от всички предприети мерки, които да доведат до обща подкрепа на земеделските стопани, за да преодолеят кризата“, каза още тя.

България подкрепя предложението и за допълнителна подкрепа в секторите „Животновъдство“ и „Мляко“.

Тя предложи допълнителни мерки за подкрепа директно на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“. Министърът подчерта, че в лозаро-винарския сектор също имаме намерения и готовност да предоставим средства на гроздопроизводителите и ще настояваме за предложението си да бъде програмирана подобна мярка на Covid-19 и в тази Програма.

 

 

За автора

Сродни публикации