Министър Танева: В България се прилагат мерки, които имат положително влияние върху задържане на въглерода в почвата » Съвети в земеделието

октомври 31, 2020

Министър Танева: В България се прилагат мерки, които имат положително влияние върху задържане на въглерода в почвата

Акценти

  • България счита, че законодателните предложения за ОСП след 2020 г. осигуряват подходяща рамка за повишаване капацитета на почвите да поглъщат въглерод

В България се прилагат мерки, които имат положително влияние върху задържане на въглерода в почвата.

Те са свързани със зелените плащания, изискванията за кръстосано съответствие и многогодишните ангажименти от ПРСР 2014-2020 г. От друга страна това са добрите земеделски практики на земеделските стопани, прилагани независимо от подпомагането по ОСП“.

Това каза министърът Десислава Танева по време на неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие в гр. Хелзинки, Финландия.

Тя посочи, че страната ни оценява положените от Финландското председателство усилия за изготвяне на документ, представящ значението на поглъщането на въглерод от почвите в борбата с измененията в климата. България счита, че законодателните предложения за ОСП след 2020 г. осигуряват подходяща рамка за повишаване капацитета на почвите да поглъщат въглерод.

Съществуващите в България земеделски практики може да допринесат за постигането на високи екологични резултати.

Най-ефективните методи по отношение на задържането на въглерод в почвата, използвани у нас, са:

  • – засяването на покривни култури;
  • – прецизно използване на азот;
  • – спазване на сеитбооборот и др.

Въглеродът в почвите се запазва при ограничаване на разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми земи, както и поддържането на затревени междуредия при трайните насаждения. В тази връзка механизмът на обвързаната подкрепа допринася за изпълнение на по-високи екологични условия. Според министър Танева поемането на многогодишни ангажименти и осигуряването на достатъчен ресурс за новата ОСП, ще даде възможност за използване на екологичния потенциал на подпомаганите сектори и производства.

 

За автора

Сродни публикации