Министър Найденов ще участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Министър Найденов ще участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

На 24 и 25 септември 2012 г. в Брюксел министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство.

По време на срещата ще се проведат ориентационни дебати по предложенията за регламенти относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, като част от пакета за реформа на Общата селскостопанска политика.
В областта на рибарството ще се проведе дискусия по предложението за регламент за Европейския фонд за морско дело и рибарство.

 

За автора

Сродни публикации