Министър Грудев се срещна с посланика на САЩ в България » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Министър Грудев се срещна с посланика на САЩ в България

„Успяхме да възстановим темпото, да наваксаме закъсненията и в крайна сметка да имаме активен диалог с Брюксел, което ни гарантира бързо отразяване на препоръките, свързани с новата Програма за развитие на селските райони“. Това заяви министърът на земеделието и храните Васил Грудев на среща с посланика на САЩ у нас Н. Пр. Марси Рийс. Той допълни, че целта е да имаме максимално бързо одобрение на програмата. Паралелно с работата с Европейската комисия се подготвя и нормативната база, с която ПРСР ще бъде прилагана през следващия програмен период, така че да може да се гарантира прозрачност и предвидимост за сектор земеделие.

При разработването на схемите и мерките от Общата селскостопанска политика е търсен баланс, така че да се запази постигнатият напредък в определени сектори и същевременно да се подпомогнат по-изостанали отрасли като зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството, уточни още министър Грудев. Той акцентира и върху предстоящото изготвяне на Стратегия за развитие на хидромелиоративния сектор в България, което се осъществява по проект на Световната банка. „Модерното земеделие е немислимо без работеща система за напояване“ коментира още той.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за обмен на знания в областта на аграрната наука между двете страни.

„Успяхме да възстановим темпото, да наваксаме закъсненията и в крайна сметка да имаме активен диалог с Брюксел, което ни гарантира бързо отразяване на препоръките, свързани с новата Програма за развитие на селските райони“. Това заяви министърът на земеделието и храните Васил Грудев на среща с посланика на САЩ у нас Н. Пр. Марси Рийс. Той допълни, че целта е да имаме максимално бързо одобрение на програмата. Паралелно с работата с Европейската комисия се подготвя и нормативната база, с която ПРСР ще бъде прилагана през следващия програмен период, така че да може да се гарантира прозрачност и предвидимост за сектор земеделие.

При разработването на схемите и мерките от Общата селскостопанска политика е търсен баланс, така че да се запази постигнатият напредък в определени сектори и същевременно да се подпомогнат по-изостанали отрасли като зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството, уточни още министър Грудев. Той акцентира и върху предстоящото изготвяне на Стратегия за развитие на хидромелиоративния сектор в България, което се осъществява по проект на Световната банка. „Модерното земеделие е немислимо без работеща система за напояване“ коментира още той.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за обмен на знания в областта на аграрната наука между двете страни.

 

За автора

Сродни публикации