Министър Грудев откри Бата Агро 2014 » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Министър Грудев откри Бата Агро 2014

Министърът на земеделието и храните Васил Грудев откри официално Международното специализирано селскостопанско  изложение Бата Агро 2014 на Летище Стара Загора. Това е петото юбилейно издание на изложението, в което участват над 200 фирми-изложителки на около 36 хиляди кв. м. изложбени площи. Изложението преминава при голям интерес от страна на фермерите, като през тази година се очаква броят на посетителите да надхвърли 20 000, колкото е бил миналата година.
Министър Грудев поздрави организаторите за идеята изложението Бата Агро да се провежда два пъти в годината и да се представят не само новостите в машинния парк за селското стопанство, но и да се даде шанс тези срещи на агробизнеса да генерират идеи за сектора и реално да подпомагат бизнеса у нас.

„За всички, които се занимават с обработване на земята е ясно, че земеделските машини са скъпа инвестиция, за която принос има и МЗХ.  Само за изтеклия програмен период 2007-2013 г., договорените субсидии за закупуване на техника и въвеждане на нови процеси и технологии по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони, са над 850 млн. лева. Субсидиите са по над 3 400 одобрени проекта, в които са залегнали инвестиции за 1.7 млрд. лв. Инвестициите по мярка 121 не са единствено в техника. Може да се кандидатства и за създаване на трайни насаждения, купуване или строеж на складове.”, посочи министър Грудев. Той допълни, че разплатените средства за целия програмен период по мярка 121 са близо 620 млн.лв. и над 200 млн.лв. по мярка 112 „Млад фермер”.

Министър Грудев отбеляза още, че с постепенното и плавно обновяване на машинния парк с нови съвременни, по-надеждни и по-качествени селскостопански машини можем да имаме по-модерно, по-сигурно и по-високопроизводително земеделие в България.

Министър Грудев направи обиколка на изложението и се запозна с най-новите иновативни предложения в селскостопанската техника.

 

За автора

Сродни публикации