Министър Греков участва в Шестата световна среща на върха на земеделските министри в Берлин » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Министър Греков участва в Шестата световна среща на върха на земеделските министри в Берлин

 

 

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков участва в Шестата световна среща на върха на земеделските министри в Берлин. Срещата бе част от глобален форум за храни и земеделие и се проведе в рамките на най-голямото световно земеделско изложение „Зелена седмица” в Берлин. Проф. Греков информира, че 69 министри от цял свят са се обединили около тезата, че една от най-големите цели в световен мащаб е намаляването на глада и равен достъп до прехрана на всички. „Дискутирахме как световното земеделие може да задоволи нуждите на все по-големия брой население в света. Факта, че в следващите години хората ще се увеличават, а част от обработваемите площи ще се превърнат в пустини или няма да бъдат годни за обработка, притеснява всички земеделски министри в света”, каза министър Греков.

 

Той бе категоричен, че точно това е и основната причина да бъде подписано специално заключително комюнике за развитие на ефективен, адаптивен и устойчив земеделски сектор, който да бъде изграден на основата на продуктивността и разнообразието на храните.” В документа се набелязват три основни приоритета. Първият е увеличаване на производителността на труда в търсене на повече източници на храна. Следва го устойчивото развитие на земеделието и качество на произвежданата продукция. Третият акцент е постигане на ръст и стимулиране на развитието на семейните ферми”, обясни министър Греков.

 

По думите му Комюникето е било предадено на представителите на ООН по глада и прехраната в света-ФАО, а решенията взети в срещата и целите, които земеделските министри са си поставили ще бъдат включени в дискусиите на ООН през годината. „Този форум е най-голямата платформа, на която министрите от цял свят могат да дискутират по основни проблеми, засягащи земеделието в световен мащаб”, изтъкна министър Греков.

 

На срещата на върха са присъствали още комисарят по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чолош, представители на Световната банка, ООН и комитета по продоволствена сигурност.

 

януари 20, 2014                                                                                                                                                                                                           Източник: МЗХ

 

За автора

Сродни публикации