Министър Греков участва в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Министър Греков участва в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Люксембург. Съветът прие заключения по Доклада на Комисията за състоянието на сектора на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 година. Министър Греков подчерта необходимостта от преразглеждане на действащото законодателство в сектора с цел по-равномерно насочване на подпомагането за организациите на производители и в държавите с ниско ниво на организираност. „Затова настояхме в заключенията да бъде отразена внесената от 10 държави членки, включително и България, декларация Комисията възможно най-рано да обяви намерения за реформа в сектора на плодовете и зеленчуците“, заяви министърът. „В отговор ЕК представи своя декларация, с която поема ангажимент при изготвянето на доклада до края на 2018 г. за прилагане на Общата селскостопанска политика да вземе под внимание нашите искания и при необходимост да представи законодателни предложения“, допълни още той.

По време на заседанието група държави членки, сред които и България, остро се противопостави на искането за ревизиране на коефициентите за маслена корекция във връзка с отпадането на квотния режим в сектор мляко през 2015 г. Като резултат проектът на заключения, предложен от Председателството, беше отхвърлен с основния аргумент, че се предлага облекчаване на условията само за производителите в държавите, превишаващи квотите за производство на мляко.

 

За автора

Сродни публикации