Министър Васил Грудев представи приоритетите си и заместник-министрите на земеделието и храните » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Министър Васил Грудев представи приоритетите си и заместник-министрите на земеделието и храните

„Екипът ми е компактен, но е съставен така, че да се вмести във визията ми за интензивен диалог с европейските институции, предвид на основните приоритети, които си поставям.” Това заяви министърът на земеделието и храните Васил Грудев при представянето на заместник-министрите, с които ще работи в рамките на служебното правителство.

Министърът очерта основните акценти в програмата си, сред които водещ е възстановяване на активния и постоянен диалог с Европейска комисия. „За мен е неоспорима и ясна констатацията, че развитието на земеделието в България е неразривно свързано с интеграцията в обединена Европа и вписването в Общата селскостопанска политика. Затова екипът има приоритетна задача динамично и в бързи срокове да ускори работата по Програмата за развитието на селските райони за новия период, както и балансираното подпомагане на земеделския сектор по ОСП по първи стълб, в т.ч. по обвързаните  плащания”, посочи министърът. Той припомни, че в това отношение има много за наваксване, поради изоставане спрямо останалите държави-членки, което налага изключително сериозен дебат с ЕК по ПРСР 2014-2020 и по Програма за морско дело и рибарство, която има не по-малко значение, макар и с по-малък обхват и финансов инструментариум. В рамките на тези приоритети министърът акцентира, че успоредно започва работа по нормативната база за прилагането на програмите и подготовката на институциите за администрирането им, посочи министърът.

Трети основен аспект в работата на служебния мандат е да бъдат разрешени спорните въпроси по прилагането на сега действащата програма. Същевременно министър Грудев подчерта, че сектор земеделие е  много динамичен и всеки ден възникват ситуации, които изискват незабавно реагиране, към което служебният кабинет ще се отнася с необходимата взискателност и отговорност.

Увеличаване площта на защитните гори, очерта като важен приоритет зам.-министър доц. Георги Костов. Той посочи, че защитните гори имат много важно значение предвид на интензивните промени в климата. С тяхното увеличаване ще се намали вредното въздействие на водите, което е особено актуален проблем пред страната, посочи още доц. Костов.  

Зам.-министър Марина Бракалова посочи, че изключителен приоритет в работата й ще бъде ускоряване на прилагане на ПРСР 2014-2020. Тя е експерт с широк и специфичен опит в областта на разработването на стратегии за интегрирано регионално развитие, както и в европейската селска мрежа.

 

За автора

Сродни публикации