Министрите на земеделието на страните от Вишеградската група се събраха на среща » Съвети в земеделието

септември 27, 2022

Министрите на земеделието на страните от Вишеградската група се събраха на среща

Акценти

  • Инициативата БИОИЙСТ следва да стимулира научно-изследователската дейност в областта на биоикономиката в целия регион

Всички потребители в ЕС ще купуват стоки с еднакво качество и състав.

На срещата на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група (Чешка република, Полша, Унгария и Словакия) и България,  Румъния, Словения, Хърватия, Литва, Латвия, Естония и Франция, в Стара Лесна, Словакия присъства и зам.-министър Вергиния Кръстева. Според нея единната европейска регулация по отношение на двойното качество на храните ще осигури равнопоставеността на всички потребители в ЕС.

От българска страна борбата за ограничаване на нелоялните търговски практики беше изключително сериозна. Родните евродепутати заедно с омбудсмана Мая Манолова работиха много за постигането на успех.

Акцент по време на дискусията беше обърнат върху темата за двойното качество на храните. Дискусия се проведе и относно бъдещото развитие на Инициативата на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство, в контекста на биоикономиката (БИОИЙСТ).

Инициативата БИОИЙСТ следва да стимулира научно-изследователската дейност в областта на биоикономиката в целия регион. Предвидено е да се увеличи и финансовото подпомагане за страните от ЦИЕ. Това ще се случи в рамките на следващата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Според зам.-министър Кръстева за развитието на растежа и трансформацията на земеделския сектор е необходимо да се насърчава обменът на добри практики и трансферът на резултатите от научните изследвания към земеделските стопанства.

В рамките на събитието, министрите подписаха Обща декларация относно бъдещата роля на Инициативата БИОИЙСТ в контекста на Програмата „Хоризонт Европа“.

 

Сродни публикации