Министрите на земеделието на ЕС се обединиха в идеите си за ОСП » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Министрите на земеделието на ЕС се обединиха в идеите си за ОСП

По-голямата част от държавите-членки на ЕС успяха да се обединят около бъдещото развитие на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020г. като приеха Заключения по темата.

Стремежът на държавите-членки е към увеличаване на добавената стойност на ОСП чрез вземане на решения, съобразени с местните нужди и специфики. Целта е да се осигури бързо и устойчиво развитие на селскостопанския сектор, да се стимулира постигането на екологични цели и подобряване живота в селските райони.

След усилена работа и преговори от страна на министрите на земеделието на страните-членки на ЕС се очаква приетите заключения да послужат на Комисията при подготовка на предстоящото законодателно предложение за Обща селскостопанска политика.

В началото на годината бяха обсъдени добавената стойност на ОСП, основните цели на ЕС, който трябва да бъдат достигнати, нивото на субсидиарност, директните плащания, проблемите на околната среда и климата, както и тенденциите и плановете за развитие на селските райони.

 

Сродни публикации