Министерство на земеделието започва да разработва проект за хидромелиоративна система в България » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Министерство на земеделието започва да разработва проект за хидромелиоративна система в България

Министерство на земеделието и храните започва разработване на проект за хидромелиоративна система в България. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков. „Въпреки че ни е много кратък мандатът, ние се договорихме със Световната банка за разработването на хидромелиоративната система в България, която ще бъде на стойност 1,3 млрд. лева”, каза министърът. Проектът цели решаване на проблема с напояването и отводняването. „В някои сектори, както е зърненото производство, до голяма степен лозарството, млечното говедовъдство, птицевъдството нещата стоят наистина сравнително добре, но имаме така наречените по-слаби сектори, каквото е овцевъдството, свиневъдството, производството на плодове и зеленчуци, някои технически култури, с тютюна имаме известни проблеми, както и с етерично-маслените култури, планинското животновъдство и земеделие, това са по-слабите производства”, каза министърът. Именно тези производства министерството е определило като приоритети и ги е заложило в програма 2014 – 2020 като приоритетни. На тази база се разработват стратегии, както и мерки как да се развиват по-нататък. В момента се работи и по Програмата за развитие на селските райони. „Трябва да имаме ясна държавна политика, защита на приоритети, по всички възможни начини, в това число и с финансови средства. Освен директните плащания от Европейския съюз, трябва да има и национални доплащания, да има стимули, за да се създадат всички предпоставки и да развием тези производства, които са традиционни за България”, каза още министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков.

 

За автора

Сродни публикации