Министерският съвет одобри изменения в Закона за рибарството и аквакултурите » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Министерският съвет одобри изменения в Закона за рибарството и аквакултурите

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите.

След промените изпълнителният директор на ИАРА има правото да:

  • издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Потвърждава се правомощието на изпълнителния директор на ИАРА да издава решения за финансови корекции.

Те са свързани с разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за възстановяване на безвъзмездната финансова помощ.

Тези права и задължения на изпълнителният директор на ИАРА са част от:

  • – мониторинга;
  • – наблюдението върху програмата, изискващ запазване естеството на дейностите в рамките на периода на мониторинг.

Целта на промените е да се гарантира правилното функциониране на системите за управление и контрол на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.

 

За автора

Сродни публикации