Микроязовирът в Тутраканци може да бъде изведен от експлоатация » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Микроязовирът в Тутраканци може да бъде изведен от експлоатация

Акценти

  • След пороя в района са предприети действия за отстраняване на щетите

Водата трябва да бъде източена до кота „нула“.

Според вътрешния министър Младен Маринов ще бъде разрушен микроязовирът в провадийското село Тутраканци. Причината за това е компрометираната му стена, която не е в техническа изправност. Министърът беше изслушан от парламентарната вътрешна комисия.

Оказва се, че и на изпускащото съоръжение не е правена профилактика и това го прави негодно за действие. След източване на водата от язовира е много вероятно той да бъде премахнат.

След пороя в района са предприети действия за отстраняване на щетите. В тези мероприятия са взели участие пожарникари от София и Кърджали, а също и много доброволци.

 

Сродни публикации